GDPR

 

Zásady zpracování osobních údajů spolku
Chuť pomáhat lidem, z.s.

 

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Tyto zásady představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“), přičemž níže v těchto zásadách poskytujeme subjektu údajů informace o zpracování osobních údajů, bez ohledu na to, zdali jsou osobní údaje získány od subjektu údajů (čl. 13 odst. 1 GDPR) nebo osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů (čl. 14 odst. 1 GDPR).

 

 

Chuť pomáhat lidem z.s.

nezisková organizace

IČO: 04254066
č. ú.: 2300849910/2010

Kontakt

Michal "Kody" Kislicki
Ředitel a koordinátor projektů

Email: info@chutpomahat.cz

Sleduj naše projekty

na facebooku