Babi Anna: „Formulemi a čísly dokážu snadno vysvětlit cokoliv, ale slovy svou vděčnost vyjádřit nedovedu.” 🫶

16. ledna 2024