Pomáhejme =) Má to smysl!

---------------------------------------------- 2016/17 -------------------------------------------------

Motanky
Neboli tradiční ukrajinské ručně vázané panenky jsou pokračováním našeho rozvojového projektu Dílny.

Vybrali jsme v Krasnohorovce několik šikovných
(a potřebných) žen, které je pro nás začaly vázat a díky celoroční výrobě tak mohou dostatečně zabezpečit
z příjmu svoje rodiny.
Práce jim pomáhá se v ruční výrobě rozvíjet
a odvádí jejich myšlenky od válečného stresu.

Panenky nám zároveň poslouží, jako pěkný dárek pro
naše malé i velké sponzory a také v našem projektu MOTANKA.

 

---------------------------------------------- 2015/16 -------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

Buržujky (svařovaná kamínka)
První výrobky jsme nedělaly ani tak moc pro radost,
jako z nouze a hlavně pro přežití. Byla zima 2015/16 a v Krasnohorovce byly zničeny přívody elektřiny, plynu a vody, tedy téměř veškeré zdroje, jak si zabezpečit doma teplo.
A lidé v -20 až -30°C v rozstřílených domech mrzly.

Kamínka, nebo tvz. "buržujky" byly rychlým a dostupným řešením. Dali jsme tedy práci 4 svářečům, kteří přímo v Krasnohorovce kamínka vyráběly. Povedlo se nám jich za zimu vyrobit 106 ks, které jsme hned rozdávali lidem. 

© 2017 Chutpomahat.cz. Všechna práva vyhrazena.
Přihlášení